Indstilling og ansøgning

Læs mere her om de sidste trin før optagelse på ATU

Ansøgning om optagelse på Akademiet for Talentfulde Unge koordineres af de enkelte samarbejdsgymnasier sammen med sekretariatet på ATU. Deadline for indstillinger til Akademiet for Talentfulde Unge er 1. februar. Vi sender et ansøgningsskema, som eleverne skal anvende. 

Ansøgningen skal som minimum indeholde:

En kort beskrivelse af ansøgeren.

  • En motiveret argumentation for, hvorfor eleven ser sig selv som egnet.
  • Nogle refleksioner over, hvad ansøgeren mener at kunne opnå ved at deltage i Akademiet for Talentfulde Unge.
  • Det samlede omfang skal være på 1-2 normalsider.

Det er ikke nødvendigt at vedhæfte karakterudskrifter osv. Vi forventer, at gymnasiet på forhånd sikrer sig, at ansøgerne har det fornødne faglige niveau.

Vi bedømmer følgende forhold:

  • Hvorfor eleven gerne vil deltage på Akademiet for Talentfulde Unge
  • Om eleven er motiveret, herunder både at eleven reflekterer over tidsforbrug, og at eleven udtrykker ønske om at prioritere Akademiet for Talentfulde Unge
  • Hvad eleven selv mener at kunne bidrage med på Akademiet for Talentfulde Unge
  • At eleven reflekterer over, hvad vedkommende kan få ud af at deltage i Akademiet for Talentfulde Unge
  • At eleven har sat sig ind i, hvad Akademiet for Talentfulde Unge er, og hvad det indebærer at deltage.

Når eleven har udfyldt ansøgningsskemaet, skrives dette under, scannes og indsendes som pdf ved hjælp af denne indstillingssformular sammen med en række oplysninger om kandidaten.

De indstillede elever vil senest før juleferien få besked om, hvorvidt de er optaget. Vi får altid flere ansøgere, end vi har plads til, så det er vigtigt, at kandidaterne gør sig umage med den pesonlige motiverede ansøgning. Elevernes egen motiverede ansøgning vil være det andet væsentlige vurderingskriterium. 

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk